Địch Nhân Kiệt: Xi Vưu Huyết Đằng - Detective Dee: Chi You XueTeng - Vietsub, Full HD

Địch Nhân Kiệt: Xi Vưu Huyết Đằng

Detective Dee: Chi You XueTeng

Nội dung phim

Địch Nhân Kiệt đến Đại Lý để điều tra một vụ giết người trộm vàng. Hiện trường để lại rất nhiều điểm nghi vẫn. Cùng với sự giúp đỡ của hai cộng sự, sự thật dần được phơi bày hé lộ một âm mưu hết sức hiểm độc

Review phim Địch Nhân Kiệt: Xi Vưu Huyết Đằng